Баянговь сумын ЗДТГ

Т.Баасан Тасгийн дарга
Б.Гантулга Мэргэжилтэн
Д.Отгонжаргал ЗДТГ-ын дарга
О.Нямбаяр Хууль, эрх зүй дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
П.Ганчимэг 1-р багийн Засаг дарга
Б.Лувсангомбо 5-р багийн Засаг дарга
Ч.Оюунмандах Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Сүнжидмаа Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч
Х.Ариунаа нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
Б.Пүрэвдаш хөдөө аж ахуйн үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Эрдэнэбаяр мал эмнэлгийн улсын байцаагч
Б.Мөнхнасан Архив, бичиг хэрэг
Ч.Наранжаргал Газрын даамал

Баянговь сумын ЕБСургууль

Ц.Буянтогтох Захирал
Р.Саруул Сургалтын менежер
Н.Мөнхмаа Архив, бичиг хэргийн ажилтан
О.Отгонсүрэн Насан туршийн боловсролын менежер
А.Оюунболор нийгмийн ажилтан
Ц.Түмэн-Өлзий бичиг хэрэг

Баянговь сумын Цэцэрлэг

Д.Гансмаа Цэцэрлэгийн эрхлэгч
Б.Баярцэцэг Нярав, бичиг хэрэг

Баянговь сумын Соёлын төв

Г.Сугар-Эрдэнэ Эрхлэгч

Баянговь сумын Эрүүл мэндийн төв

н.Өлзийжаргал Дарга
С.Цэнгэлмаа статистикч, бага эмч

Баянговь сумын ИТХ

В.Батжаргал Дарга
Д.Чимэдцэрэн Нарийн бичгийн дарга