ЗДТГазар

Б.Мөнхнасан Бичиг хэргийн ажилтан
Х.Ариунаа Нийгмийн хөгжлийн ажилтан
Ч.Наранжаргал Газрын даамал, өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилэн

ИТХурал

Баянговь сумын ЗДТГ

Б.Энх-Амгалан Албаны дарга
Ж.Золжаргал Боловсролын нягтлан бодогч
Э.Пүрэвжаргал Нягтлан бодогч
Г.Гаваа төрийн сангийн мэргэжилтэн
Т.Баасан Тасгийн дарга
Б.Гантулга Мэргэжилтэн
Ш.Сүхдорж Хяналтын улсын байцаагч
Д.Отгонжаргал Засаг даргын Тамгын газрын дарга
С.Бат-Эрдэнэ Засаг даргын орлогч
О.Нямбаяр Хууль, эрх зүй дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
П.Ганчимэг 1-р багийн Засаг дарга
Б.Лувсангомбо 5-р багийн Засаг дарга
Ч.Оюунмандах Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Сүнжидмаа Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч
Б.Пүрэвдаш хөдөө аж ахуйн үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Эрдэнэбаяр мал эмнэлгийн улсын байцаагч

Баянговь сумын ЕБСургууль

Ц.Буянтогтох Захирал
Р.Саруул Сургалтын менежер
Н.Мөнхмаа Архив, бичиг хэргийн ажилтан
О.Отгонсүрэн Насан туршийн боловсролын менежер
А.Оюунболор нийгмийн ажилтан
Ц.Түмэн-Өлзий бичиг хэрэг

Баянговь сумын Цэцэрлэг

Д.Гансмаа Цэцэрлэгийн эрхлэгч
Б.Баярцэцэг Нярав, бичиг хэрэг

Баянговь сумын Соёлын төв

Г.Сугар-Эрдэнэ Эрхлэгч

Баянговь сумын Эрүүл мэндийн төв

С.Цэнгэлмаа статистикч, бага эмч

Баянговь сумын ИТХ

В.Батжаргал Дарга
Д.Чимэдцэрэн Нарийн бичгийн дарга