Хаяг байршил олон нийттэй харилцах мэдээлэл

Хаяг: Баянговь сум Өргөн 5-р баг

И-Мэйл: Bayangovizdtg@gmail.com

Олон нийттэй харилцах мэдээлэл хүргэх ниймийн сүлжээний хаяг: Баянговь сум Тамгын газар фэйж хуудас, https://bayangovi.bkh.gov.mn/ вэбсайт, Баянговь сум мэдээ мэдээлэл фэйж хуудас

2022-10-19 10:48:35