1.2.1 Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл
ЗДТГ-т сан хариуцсан нягтлан бодогч шалгаруулж авна.

...

2023-10-09 10:31:31

Дэлгэрэнгүй..
Сул орон тооны мэдээлэл

...

2023-09-27 10:07:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянговь сумын ЗДТГ-т Сан хариуцсан нягтлан бодогч шалгаруулж авна.

...

2023-09-25 11:22:00

Дэлгэрэнгүй..
Сул орон тооны мэдээлэл

...

2023-05-10 16:20:20

Дэлгэрэнгүй..
Сул орон тооны мэдээлэл

...

2022-11-03 14:17:10

Дэлгэрэнгүй..