Цаг үеийн мэдээлэл
Засаг даргын Тамгын газарт байрлах хурдан цэгээс иргэд та бүхэн дараах лавлагаа үйлчилгээнээс өөрт хэрэгтэй лавлагаа үйлчилгээг авах бүрэн боломжтой. Ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэхтэйгээ ирэхийг анхаарна уу. Мөн өөрийн гар утас, таблет, компьютероор дамж

...

2023-11-21 14:19:02

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

...

2023-11-17 15:20:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын нутаг дэвсгэр дэх тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрээг сунгах хүсэлтийг 2023 оны 11 дүгээр cарын 24-ний өдрийг хүртэл ЗДТГ-т байгаль орчны тасагт хүлээн авна.

...

2023-11-17 09:26:00

Дэлгэрэнгүй..
Иргэн ААН байгууллагуудын анхааралд.

...

2023-11-10 10:34:51

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс "Төрийн бүтээмж ба үнэлгээ, мониторинг" арга зүйн зөвлөгөө өгөх, зөвлөн туслах, сайн туршлага солилцох арга хэмжээ, сургалтыг Баян-Өндөр сумд зохион байгууллаа.

...

2023-11-09 09:20:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянговь сумын Өрхт 2 р багийн "Цагаан булаг"-ийн тохжилтын ажил хийгдэж байна. Тохжилтын ажилд ажлын хэсэг явцын хяналт 2 удаа хийлээ.

...

2023-11-06 15:23:14

Дэлгэрэнгүй..
"Зэвсэг-2023" нэгдсэн арга хэмжээ 10-р сарын 30-аас 11-р сарын 30-ний хооронд зохион байгуулагдана.

...

2023-11-06 12:09:42

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны 11 дүгээр сарын 06-09-ний өдрүүдэд багуудын ИНХ-ууд зохион байгуулагдана.

...

2023-11-06 11:22:15

Дэлгэрэнгүй..
ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН НЭГ ӨДӨР АРГА ХЭМЖЭЭ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНДӨРЛӨВ

...

2023-11-01 15:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны ОНХС-ийн жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр Баянговь сум нь Улсын хэмжээнд 330 сумаас 173-р байранд, Баянхонгор аймагт 72%-аар 6-р байранд тус тус шалгарсан байна.

...

2023-10-26 11:07:27

Дэлгэрэнгүй..