БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНГОВЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНГОВЬ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

1992 онд БНМАУ-ын Ардын Их Хурлаар анхдугаар Үндсэн Хуулийг баталж Засаг захиргаа. Нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлага зохион байгуулалтад өөрчлөлт хийгдэж эхэлснээр Ардын депутатуудын Хурлын эрх.үүрэг Нутгийн захиргааны байгууллагын мэдэлд шилжиж Засаг даргын ажлын алба болох Тамгын газар байгуулагдаж Захиргааны дарга, орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга, санхүүгийн тасгийн дарга, ня-бо, ХНХ-ийн байцаагч, бичээч, жолооч, галч гэсэн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна.Тамгын газруудын бүтэц орон тоог Засгийн газрын тогтоолоор баталж 1992 оны 10 дугаар сараас эмхлэн зохион байгуулагдаж Тамгын газрын даргаар Г.Пүрэвсанги Захиргааны орлогчоор Ц.Баярмөнх. Санхүү тасгийн даргаар Ч.Мөнхцэцэг. Хөдөлмөр нийгмийн халамжийн байцаагч Х.Галбат. нарийн бичгийн дарга Ш.Лхагвасүрэн. нягтлан бодогч Ц.Цэрэн-Очир хүүхэд залуучуудын асуудал эрхэлсэн байцаагч Б.Дуламсүрэн, бичээч Ц.Цэцэгээ, үйлчлэгч Ц.Болормаа, жолооч И.Батнасан нар ажиллаж байсан байна

2022 онд үндсэн орон тоо 16, гэрээт 2, багийн Засаг дарга 5 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Засаг даргын Тамгын газарт:

Засаг дарга Б.Мөнхсайхан 

Засаг даргын орлогч Б.Бат-Амгалан

Тамгын Газрын дарга Д.Отгонжаргал

Байгаль орчны байцаагч Ц.Мөнхтулга

Газрын даамал Б.Маасүрэн

Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Мөнхтогтох

Санхүүгийн албны дарга

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Нягтлан бодогч Э.Пүрэвжаргал, Б.Энхжаргал

Биеийн тамирын арга зүйч Б.Билэгдэмбэрэл

Нярав Э.Батсүрэн, И.Будьсүрэн

Мэдээлэл технологийн ажилтан Д.Батжаргал

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Ж.Баяржаргал

Үйлчлэгч Б.Мөнхтогоо, Жолооч С.Энх-Амгалан,

            Татварын байцаагч Ц.Буянжарграл

            Иргэний бүргэлийн улсын бүртгэгч Ц.Сүнжидмаа

Нийгмийн  даатгалын байцаагч

Нийгмийн  халамжийн мэргэжилтэн Ч.Оюунмандах

Байгаль  хамгаалагч Б.Нямжаргал

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль хамгаалагч Ж.Батбаяр, С.Бат-Эрдэнэ

Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч Г.Оргилболд, Цагдаа  Д.Батмөнх

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАР:

1-р баг М.Наранбаатар

2-р баг Ц.Чогийжанцан

3-р баг Д.Түвшиндалай

4-р баг С.Цэрэнбат

 5-р баг Б.Даваа

                        Өнөөгийн байдлаар Засаг даргын Тамгын газарт:

Удирдах албан тушаалтан  3

 Улс төрийн албан хаагч  7

 Төрийн захигааны жинхэнэ албан хаагч   15 

           Үйлчилгээний албан хаагч 6

           Төрийн тусгай  2, гэрээт 2

           

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО НЬ:

 Орчин үеийн тэргүүний дэвшилттэй технологийг ажил албандаа нэвтрүүлсэн өндөр боловсрол. мэргэжилтэй. чадварлаг бүтцээр төрийн үйлчилгээг байгууллага. иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй хүргэхэд оршино

Ажиллаж байсан удирдах ажилтнууд.

Сумын засаг даргаар ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа  хүмүүс.

1.П.Чимэддаваа 1990-1991 он

2. Л.Нэргүй 1991-1992 он

3.Ц.Бадрай.1993-1996.он

4.Г.Баасанхүү.1996-2000

5.Н.Мягмар.2000-2004.

6.Б.Эрдэнэбилэг.2004-2008

.           7.С.Мягмар.2008-2009.он

8.Г.Баасанхүү.2009 -2012 он

9.Б.Мөнхсайхан 2012-2016 он

10.Б.Эрдэнэбилэг 2016 оны 2020

11Б.Мөнхсайхан 2020 оны 12 сараас

Сумын Засаг даргын орлогчоор ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүс:

1.Ц.Баярмөнх.1992-1993 он

2.Ч.Мөнхцэцэг.1993-1997 он

3.Б.Эрдэнэмөнх.1997-1998 он

4.С.Баярсайхан.2000 он.

5.Д.Чимэд.2000-2001 он.

6.Д.Оросоо.2001-2002

7.Д.Наранмандах.2002-2003 он.

8.Н.Нарангэрэл.2003-2009 он.

9.В.Батжаргал.2009-2016 он

9. С.Бат-Эрдэнэ 2016-2020

10 Б.Жаргалсайхан 2020 оны 12 сар, Б.Бат-Амгалан 2022 оноос

            Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа хүмүүс:

1.Г.Пүрэвсанги.1992-1993 он.

           2.Д.Жаргалсайхан.1993-1994 он

3.Т.Баторших.1995-2001 он.

4.Д.Эрдэнэчимэг.2001-2002 он

5.Б.Эрдэнэбилэг.2002-2003 он.

6.Т.Мөнхбаяр.2003-2004 он.

7.С.Баярсайхан.2005-2011 он.

8.В.Батжаргал 2011-2013 онд үүрэг гүйцэтгэгчээр

9.Д.Отгонжаргал 2013 оноос

Дөрөв. Байгууллагын амжилтууд

Засаг дарга түүний Тамгын газрын үйл ажиллагааны үр дүнд жил бүр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж  сумдын ажлыг дүгнэж эхэлснээр 2001-2004 онд * Ажил нь жигдэрсэн сум* аар шалгарсан.

2005 оны ажлаараа Аймагт 5-р байр эзэлж Өргамжлөл мөнгөн шагналаар

.           2006-2007 онд 6-р байранд шалгарч Засаг дарга Тамгын газрын дарга Аймгийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнуулсан.

2008 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах талаар гарсан болзолт уралдаанд тэргүүн байр эзэлж өрөөний тавилгаар.

2005 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит *Архив.бичиг хэрэг ажлын зохион байгуулалтын үзлэг Малчдын зөвлөлгөөнийг амжилттай зохион байгуулж иж бүрэн компьютер, бичиг хэргийн эрхлэгч Аймгийн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр

2014 онд Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит *Архив бичиг хэргийн үзлэгт төлөвшиж буй байгууллага болж шагнагдсан.

2015 оны хагас жилээр ажлаараа 5-р байр шалгарсан.

2016 онд Бууцагаан сумд, 20 сумын дунд болсон урлаг спортын наадамд түрүүлж шилдэг тэргүүний хамт олон болсон.

2016 онд хууль зүйн хэлтсийн ажлаар аймагт 2-р байрт  шалгарсан.

2017 оны хяналт шинжилгээ үнэлгээ 84 оноо “В” үнэлгээ

2018 онд Засгийн газрын шалгалтад 85 “В” үнэлгээ

2018 оны хяналт үнэлгээ 87,7 оноо “В” үнэлгээ

2019 оны ажлаар 9 дүгээр байранд орж “А” үнэлгээ тус тус авсан байна.

2022-01-03 10:00:00