1.1.2 Чиг үүрэг, бүтэц зохион байгуулалт, хаяг байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээ хаяг
Бүтэц орон тоо

...

2023-10-05 18:19:15

Дэлгэрэнгүй..
Хаяг байршил олон нийттэй харилцах мэдээлэл

...

2022-10-19 10:48:35

Дэлгэрэнгүй..
ЧИГ ҮҮРЭГ, БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

...

2022-10-18 10:56:09

Дэлгэрэнгүй..