1.3.10 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тен
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2023 он

...

2023-04-10 16:20:25

Дэлгэрэнгүй..
тендер шалгаруулалтын материалыг тендерт оролцогчдод ил болгох журам

...

2022-11-02 09:25:00

Дэлгэрэнгүй..
Тендер шалгаруулах журам

...

2022-11-01 09:52:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2022-10-28 10:46:38

Дэлгэрэнгүй..