1.3.7 Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт
ЗДТГ-ын халаалтын үнийн тариф тогтоох тухай

...

2024-01-30 09:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-ын халаалтын гэрээ

...

2024-01-17 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
НИК шатахууны гэрээ

...

2023-10-04 16:02:02

Дэлгэрэнгүй..
Халаалтын гэрээ

...

2023-10-04 16:01:30

Дэлгэрэнгүй..