Баянговь ЭМТ
Өнөөдөр Дэлхийн орчны эрүүл мэндийн өдөр тохиож байна. Нүхэн жорлон, угаадасны нүхийг салхины чиглэлийн дагуу дараах зайнд байршуулахыг зөвлөж байна.

...

2023-09-28 15:49:00

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн төвийн албан хаагчдын утасны жагсаалт

...

2023-06-12 14:20:25

Дэлгэрэнгүй..
Баянговь сумын Эрүүл мэндийн төвийн товч танилцуулга

Тус Эрүүл мэндийн төв нь 1942 онд байгуулагдсан. Нийт 22 ажилтантайгаас 17 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнээс их эмч 2, эх баригч 1, статистикч байга эмч 1, багийн эмч 2, сувилагч 3,үйлчлэгч 2...

2023-06-12 12:25:36

Дэлгэрэнгүй..