1.4.1 Үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
Тусгай зөвшөөрөл авах, сунгахад бүрдүүлэх баримт бичиг

...

2023-10-05 17:38:49

Дэлгэрэнгүй..
Иргэд тусгай зөвшөөрөл авах, сунгуулах, сэргээх гэж төрийн байгууллагад очихгүйгээр "E-Mongolia"-аас авах боломжтой боллоо.

...

2023-10-04 15:56:55

Дэлгэрэнгүй..