Видео мэдээ

 • Дуунд мөнхөрсөн Баянговь

  2022-09-19 10:45:48

 • Хүйн холбоотой нутаг

  2022-09-19 10:43:28

 • "Ёс зүй, хандлага зөвтэй төрийн алба" аяны хүрээнд ЗДТГ-ийн 3 үеийн уулзалт

  2022-09-19 10:40:21

 • Мэргэжил бүхэн сайхан

  2022-09-19 10:37:53