ОНХ-ийн сан
Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын 2023 оны 07 дугаар сарын 07 - ны өдрийн тодотгосон төсвийг танилцуулж байна.

...

2023-08-09 11:59:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 онд Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл арга хэмжээний тайлан.

...

2023-06-05 16:57:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын 2024 оны ОНХСан болон Малын хөлийн татвараар хийгдэх ажлын саналыг цахимаар авч байна. Та бүхнийг цахимаар саналаа өгч идэвхитэй хамрагдахыг урьж байна.

...

2023-03-28 17:45:20

Дэлгэрэнгүй..
Баянговь сумд 2023 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл арга хэмжээний жагсаалт

...

2023-03-28 17:09:00

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны төсөв батласан тогтоол

...

2023-01-02 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянговь сумын 2022 оны ОНХС-ийн гүйцэтгэлийн тайлан

...

2023-01-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Цаг уурын өртөөний барилга

Сумын цаг уурын өртөөний барилгыг Улсын төсвөөс 98 сая төгрөгийн өртөгтэйгөөр гүйцэтгэсэн....

2022-11-30 15:18:42

Дэлгэрэнгүй..
0,4 кв -ын дотоод шугам сүлжээ

0,4 кв -ын дотоод шугам сүлжээ. Эрчим хүчний сайдын багц 198 сая төгрөгийн өртөгтэй хийгдсэн...

2022-11-30 15:17:55

Дэлгэрэнгүй..
Шилэн кабель

Шилэн кабелийн шугам сүлжээ тавих ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр 1 тэр бум төгрөгийн өртөгтэй хийгдсэн....

2022-11-30 15:16:52

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэг

75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. Улсын төсвийн 1 тэр бум 300 сая төгрөгийн өртөгтэй баригдсан. Мөн цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн тавилга, тоног төхөөрөмж, зөөлөн эдлэлийг Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Газар, аймгийн Засаг дарг...

2022-11-30 15:16:20

Дэлгэрэнгүй..