ОНХ-ийн сан
2023 оны төсөв батласан тогтоол

...

2023-01-02 10:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянговь сумын 2022 оны ОНХС-ийн гүйцэтгэлийн тайлан

...

2023-01-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Цаг уурын өртөөний барилга

Сумын цаг уурын өртөөний барилгыг Улсын төсвөөс 98 сая төгрөгийн өртөгтэйгөөр гүйцэтгэсэн....

2022-11-30 15:18:42

Дэлгэрэнгүй..
0,4 кв -ын дотоод шугам сүлжээ

0,4 кв -ын дотоод шугам сүлжээ. Эрчим хүчний сайдын багц 198 сая төгрөгийн өртөгтэй хийгдсэн...

2022-11-30 15:17:55

Дэлгэрэнгүй..
Шилэн кабель

Шилэн кабелийн шугам сүлжээ тавих ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр 1 тэр бум төгрөгийн өртөгтэй хийгдсэн....

2022-11-30 15:16:52

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэг

75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга. Улсын төсвийн 1 тэр бум 300 сая төгрөгийн өртөгтэй баригдсан. Мөн цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн тавилга, тоног төхөөрөмж, зөөлөн эдлэлийг Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Газар, аймгийн Засаг дарг...

2022-11-30 15:16:20

Дэлгэрэнгүй..
Нутгийн удирдлагын ордон

ЗДТГ-ын барилгыг улсын төсвөөс 198 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар барьж гүйцэтгүүлсэн....

2022-11-30 15:15:41

Дэлгэрэнгүй..
Сургуулийн хүүхдийн био нойл

Мобиком ххк болон Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр аймгийн Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөс 30 сая төгрөгийн өртөгтэйгөөр хийгдсэн....

2022-11-30 15:13:26

Дэлгэрэнгүй..
Усан хангамж сайжруулах

Инженерийн хийц бүхий гүн өрмийн худаг – 3ш. Улсын төсөв – 60 сая Олон Улсын ТИКА- төслийн санхүүжилтээр гүн өрмийн худаг. 21 сая Усан санд ухаалаг систем суурилуулах ажил. Төслийн санхүүжилт – 900 сая...

2022-11-30 15:12:18

Дэлгэрэнгүй..
Парк шинэчлэл

ЗДТГ-ын парк шинэчлэлтийг ОНХС-ийн хөрөнгөөр 50 сая төгрөг....

2022-11-30 15:10:58

Дэлгэрэнгүй..