1.1.10 Мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЦАХИМ УР ЧАДВАРЫН МЭДЛЭГЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЛЭЭ

...

2023-10-02 11:19:00

Дэлгэрэнгүй..
"Дижитал Баянхонгор" арга хэмжээ 2023.09.13-ны өдөр Баянхонгор аймгийн "Хөгжимт драмын театр"-т зохион байгуулагдахад бэлэн боллоо

...

2023-09-15 12:25:00

Дэлгэрэнгүй..
цахим сургалт

...

2022-10-28 15:00:00

Дэлгэрэнгүй..